Islands flagga

Islands flagga

Officiellt antagen: 19 juni 1915. Officiell nationsflagga 1944.

Proportioner: 18:25

Färgerna: Enligt isländsk lag är färgerna ”himmelsblå”, ”eldröd” och ”snövit”.

Källa: Stjórnarráðs Íslands (Islands regering)


Likheter med Greklands flagga

I slutet av 1800-talet var det allt fler på Island som ville att landet skulle ha en egen flagga, som en del av kampen för att bli självständiga från Danmark. Flera olika förslag lades fram för parlamentet.

Premiärminister Hannes Hafstein tog upp frågan om en egen flagga med den danska kungen på ett möte 1913. Hannes valde att föreslå att kungen skulle besluta om ett kungligt dekret för att slippa lagstifta om frågan. Kungen godtog förslaget och skrev ett dekret som sa att Island fick använda en egen flagga på Island och på isländskt vatten. Utseenden skulle bestämmas senare med ett nytt dekret.

När premiärministern senare presenterade det populäraste förslaget, en blå flagga me vitt kors, valde kungen att avslå förslaget eftersom han ansåg att den var för lik Greklands dåvarande flagga. Den isländska kommittén hade också noterat att detta förslag hade dålig synbarhet till sjöss och lätt förväxlades med den svenska flaggan.

Till slut lyckades kommittén ta fram ett förslag som var snarlikt dagens flagga. 19 juni 1915 godkände kungen förslaget och Island hade äntligen fått en egen flagga.

Källa: Stjórnarráðs Íslands (Islands regering)