Finlands flagga

Finlands nationsflagga

Officiellt antagen: 27 maj 1918

Proportioner: 11:18

Färgerna: Färgerna har ingen officiell betydelse. Blått och vitt blev nationalfärger under 1850- och 1860-talet. Finland var då ryskt men frågan om en egen flagga diskuterades flitigt i Finland. När Finland blev självständigt 1917 hissades dock en carmincinnoberröd flagga med gyllengult vapenlejon med silvervita attiraljer och rosor. Det var först något år senare som Finland fick den blå-vita flaggan.

Upphovsmän: Skisserna till flaggan gjordes av Eero Snellman och Bruno Tuukkanen.

Källa: Inrikesministeriet i Finland


Husbondsvimpeln

I Finland är det vanligt att flagga med den så kallade husbondsvimpeln, framför allt vid sommarhusen. Det finns vimplar för alla delar av Finland och i Nyland, Österbotten och Egentliga Finland finns det en för svenskspråkiga och en för finskspråkiga.

Husbondsvimpeln började först användas för att visa att man inte stod bakom det ryska styret i landet. Det har sedan hängt med ända till idag. Eftersom man alltid flaggar med vimpeln från det område man kommer ifrån gör det att på sommaren ser man ofta en mängd olika flaggor i skärgården och på andra ställen där finländarna har sina sommarhus.